KIRCALI ERKAN HUKUK BÜROSU

Gayrimenkul ve Mülkiyet Hukuku

Gayrimenkul ve Mülkiyet Hukuku

Gayrimenkul ve Mülkiyet Hukuku

-Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hazırlanması ve sözleşmeden kaynaklı davaların takibi

-Tapu iptal ve tescil davalarının takibi,

-Şuf’a, ön alım, davalarının takibi

-Kamulaştırma iptali davaları ile kamulaştırma bedellerinin tespiti davalarının takibi

-Taşınmaz malların alım ve satımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

-İpotek, intifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi

-Kira sözleşmelerinin hazırlanması, kiralananın tahliyesi, kira alacağının tahsili, kira bedellerinin uyarlanması, kira sözleşmesinin feshi, kira sözleşmesinden doğan davaların takibi

-El atmanın önlenmesi, ecrimisil alacağına dayalı davaların takibi

-Taşkın ve haksız yapı davaları, geçit hakkı tesisi davası,

Gönder
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?