KIRCALI ERKAN HUKUK BÜROSU

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

-Her türlü alacağın tahsili için icra takibinin yapılması, icra takibinden kaynaklı davaların takibi

-Alacağın elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibinin yapılması, iflas davasının açılması

-Borçu tarafından yapılmış olan haksız itirazlar için itirazın iptali davasının açılması ve takibi

-Menfi tespit davalarının açılması ve yürütülmesi

-İflas dosyalarında masa vekilliği görevinin üstlenilmesi

-İflas dosyalarında iflas idaresi memurluğu görevlerinin üstlenilmesi

Gönder
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?