KIRCALI ERKAN HUKUK BÜROSU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

- İşe iade davalarının açılması ve takibi

-Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ve diğer tüm işçilik alacaklarına ilişkin davaların açılması ve takibi

-Hizmet tespit davalarının açılması ve takibi

-İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların tespiti ve alternatif çözüm yolları ile ihtilafın giderilmesi

-İş sözleşmelerinin hazırlanması, sona erdirilmesi ve ikale sözleşmelerinin hazırlanması

-İşçi-işveren ilişkisi gereği tarafların kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması

Gönder
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?